Angielski na Malcie

Nasza propozycja nauki j.angielskiego na Malcie  w Sezonie 2017 :

Wyszukiwarka szkół jezykowych

Około roku 1800 język angielski został ogłoszony oficjalnie językiem państwowym na Malcie. Natomiast dopiero w roku 1934 język maltański uznano również jako oficjalną mowę urzędową. W efekcie Malta jest w chwili obecnej jednym z niewielu krajów świata, w którym naprawdę używa się dwóch języków. Obydwoma językami, angielskim i maltańskim, posługuje się dziś praktycznie cała ludność wyspy. Szansa spotkania na ulicach Malty przechodnia mówiącego po angielsku jest z tego względu tak samo duża, jak w Londynie.
Następną pozostałością okresu brytyjskiego jest trwała obecność wielu elementów angielskich, które po dziś dzień w oczywisty sposób określają życie Maltańczyków. Język angielski uczony jest już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Z taką samą oczywistością Maltańczycy czytają angielskie gazety i magazyny, bądź oglądają telewizję lub słuchają radia w tym języku.
Angielski system wychowania na wyspie stwarza ponadto liczną kadrę bardzo dobrze wykształconych i wykwalifikowanych nauczycieli.
Brytyjscy urlopowicze są w dalszym ciągu najliczniejszą grupą turystów. Również tą drogą w przyjemny sposób kontynuowana i utrwalana jest długa tradycja języka angielskiego na wyspie. Wszystko to czyni Maltę wprost idealnym miejscem do nauki angielskiego lub do odświeżenia posiadanych umiejętności językowych w dogodnych warunkach. Przede wszystkim możliwość konwersacji po angielsku także poza „klasą szkolną” jest istotnym czynnikiem szybkiego sukcesu. Powyższe cechy w połączeniu z ładną pogodą, jaka na ogół panuje na wyspie nawet w zimie, ze swoistą atmosferą kulturową, a przede wszystkim także z gościnnością Maltańczyków, czyni Maltę „pierwszorzędnym adresem”, jeśli chodzi o przyjemną, a przy tym skuteczną naukę języka angielskiego.

www.nestortravel.pl